[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Máy cuộn dây và buộc BT-03 - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY CHÂU Á

Máy cuộn dây và buộc BT-03

Đặc tính

Máy có khả năng cuộn các dây có kích thước khác nhau sau đó buộc chúng lại . Có thể điều chỉnh các chức năng theo yêu cầu mỗi loại sản phẩm.

Thông số kỹ thuật
Chiều dài : 110 ~ 220mm
sai số : ± 0.1mm
Công suất: 260W
Trọng lượng : 35Kg
Kích thước: 430 × 340 × 250mm